Otrinazil

KIIRE NINAKINNISUSE LEEVENDUS JA KIIRENDATUD PARANEMINE

Otrinazil vabastab kiiresti teie nina ja kiirendab külmetusnähtude taastumist kahe päeva jooksul.

Otrivin 0,1% pudel

KIIRE NINAKINNISUSE
LEEVENDUS JA
KIIRENDATUD
PARANEMINE

Otrinazil vabastab kiiresti teie nina ja kiirendab külmetusnähtude taastumist kahe päeva jooksul.

Otrinazil

Kolmekordse toimega ninasprei on ninakinnisuse vastu karm ja teie ninale õrn

1. Avab kiiresti niina, pakkudes leevendust mõne minuti jooksul

2. Kiirendab paranemist ajal nina kuivamise eest, niisutades nina

3. Kaitseb limaskesta 

On saadaval ka ninatilkadena.

 • Kuidas see toimib

  Kuidas see toimib

  Otrinazil sisaldab kahe toimeaine kombinatsiooni, mis koos suudavad taastada nina loomuliku funktsionaalsuse olles esimene kaitseliin viiruste ja allergeenide tõrjumiseks. Ksülometasoliin leevendab turset ja vabastab nina, et saaksite vabalt hingata . Dekspanthenool kiirendab õrna limaskesta taastumist..

 • Kuidas kasutada

  Kuidas kasutada

  Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid peaksid manustama üks pihustus kumbagi ninasõõrmesse kuni kolm korda päevas. Otrinazil ninaspreid ei tohi kasutada kauem kui 7 päeva järjest, kui arst pole seda soovitanud.

  Täpsemad juhised:

  1. Nuusake nina puhtaks.
  2. Kallutage end kergelt ettepoole ja pange pihusti otsik ninasõõrmesse.
  3. Pihustage ja hingake samal ajal läbi nina kergelt sisse.
  4. Korrake sama protseduuri teise ninasõõrmega.

  Kui sümptomid püsivad, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Nakkuse võimaliku leviku ärahoidmiseks tohib igat ravimipakendit kasutada vaid üks inimene.

 • Informatsioon ravimi kohta

  Informatsioon ravimi kohta

  Võimalikud kõrvaltoimed
  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

  Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)
  allergilised reaktsioonid (lööve, sügelus, naha ja limaskesta turse).

  Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st)
  · südamepekslemine,
  · kiire südametegevus (tahhükardia),
  · vererõhu tõus (hüpertensioon).

  Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)
  · rahutus,
  · unetus,
  · väsimus (unisus, uimasus),
  · peavalu,
  · hallutsinatsioonid (peamiselt lastel),
  · ebaregulaarne südametegevus (arütmiad),
  · nina limaskesta suurenenud turse ravimi mõju nõrgenemise tõttu,
  · ninaverejooks,
  · krambid (eriti lastel).

  Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)
  · põletustunne ninas või nina limaskesta kuivus,
  · aevastamine.

  Kõrvaltoimetest teavitamine
  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

  Pakendi sisu ja muu teave
  Mida Otrinazil sisaldab
  · Toimeained on ksülometasoliinvesinikkloriid ja dekspantenool. Üks 0,1 ml pihustus sisaldab 0,1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi ja 5,0 mg dekspantenooli.
  · Abiained on: bensalkooniumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, puhastatud vesi (Ph. Eur.).

  Kuidas Otrinazil välja näeb ja pakendi sisu
  Otrinazil on värvitu ja selge lahus.
  See on pakendatud pappkarpi, milles on 15 ml plastpudel koos jaotuspumba, aplikaatori ja kaitsekorgiga.
  Iga pudel sisaldab 10 ml lahust.


  (Otrinazil)